directorySearchBanner

Upcoming Activities

Upcoming Activities


  • detailImg
  • detailImg
TBAM Charity Run 2019

canlender05/12/2019

People's Park, Yangon

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในย่างกุ้งพบกับ TBAM Charity Run โดย TBAM ร่วมกับ สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง และ Thai Yangon Runner จัดงานวิ่ง Concept "60 Minutes Challenge" ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 05:30 - 08:30 น. ที่ People's Park ในงานได้มีการจัดเตรียมรางวัลสำหรับผู้ที่วิ่งได้ตามกำหนด และได้เตรียมอาหารและเครื่องดื่มเอาไว้ให้ผู้เข้าร่วม โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคที่ Halpin General Children Hospital ค่าใช้จ่ายในการสมัครพร้อมรับเสื้อวิ่ง TBAM Member 15,000 KS Non Member 20,000 KS